سبد خرید

0 out of 5

چرت بعد از ظهر

4.55 
((چرت بعدازظهر))، خاطرات سگی است به نام ((ببر)) که از کودکی اش چیزی به خاطر نمی آورد .او ده پیش از این توسط مردی خیابان گرد دزیده شده، و طیبیشتر بخوانید
0 out of 5

دعای دریا

8.25 
برکرانه ای مهتابی پدری ،پسر خفته اش را در آغوش میکشد و چشم به راه دمیدن سپیده و رسیدن قایقی می مانند . پدر با پسرش از تابستان های طولانی دوران کودکی اش میگوید واز خانه پدربرگ او در سوریه ،از خش خش برگ های زیتون در نسیم از بع بع بزهای مادر بزرگ او ،از تلق تلوق دیگ وقابلمه...
0 out of 5

یک مرد یک شب

4.55 
شب از نیمه گذشته است، تلفن همراه را خاموش می کنم و ان را روی میز کارم می گذارم. صدای تلفن پابت را که روی کابینت آشپزخانه است می بندم که اگر کسی از این ساعت به بعد زنگ زد بیدار نشوم، ولی دستگاه پیام گیر را روشن می گذارم و فردا صبح اگر کسی پیامی گذاشته باشد، آن را...