سبد خرید

0 out of 5

دسته گلی برای ماه زر

7.55 
یادگار، شخصیت اصلی کتاب جوانی  که مجبورمی شود پدرومادر پیر و ماه زر را تنها بگذارد .  درنا که به خاطر مفقود شدن  نامزد وشوهرخود کارش  به جنون کشیده شده. ماه زر درفراغ یادگار چون شمع ذره ذره آب میشود. حیدرعلی پدر یادگار از فراغ تنها پسرش دیوانه می شود.