سبد خرید

0 out of 5

داستان یک اسم جدید

25.90 
در 2012، دوست باهوش من النا فرانته ، لی لا و النای فراموش نشدنی را به خوانندگان معرفی کرد ، که دوستی مادام العمرشان ستون فقرات سری داستان های ناپل را تشکیل می دهد . داستان یک نام جدید دومین کتاب این سری است .  با این کتاب ها ، که جیمز وود نیویورکر آن ها را این گونه توصیف می کند...
0 out of 5

رز برفی

24.95 
هیتر پشت سرم روی صندلی عقب اتومبیل نشسته است و همین طور که رانندگی می کنم، می بینمش. گاهی به بیرون پنجره خیره می شود و گاهی با خودش زمزمه می کند یا زیرلب حرف می زند. سایه های روشن و کمرنگی بر صورتش ظاهر شده است. دوست دارم بدانم در ذهنش چه می گذرد و...