سبد خرید

0 out of 5

عاشقانه‌ها

7.45 
از دوره‌هاى بسيار دير و دور در بين اقوام گوناگونى كه در اين‌جا و آن‌جا بر كره‌ى زمين زيست مى‌كرده‌اند آيين‌ها، جشن‌ها و شيوه‌هاى متنوّع صيد، كاشت و برداشت و پيوندهاى اجتماعى و قومى ويژه‌اى وجود داشته است كه همبستگى و هويّت آن‌ها را تضمين مى‌كرده و به بقا و استمرار فرهنگى آن‌ها يارى مى‌رسانده است. پژوهش‌هاى مردم‌شناسى و تاريخى...