سبد خرید

0 out of 5

راس ساعت گل

4.95 
نوبت اول تنهایى صدایى بودم نه بلند و نه کوتاه تر از تو نوبت دوم دل باخته بودم عریان تر از شمشیرى در غلاف نوبت سوم مانده بودم در راه بورانى سخت بى شفاعت نام تو … آخرین نوبت پرنده‌ى ِ قربانگاه که نام اش را آموخته بود