سبد خرید

0 out of 5

پژواک ادب

4.95 
کیست آن دلنواز جان پرور آن زجان و ز تن گرامى ‏تر کیست آن نازنین گرم آغوش کیست آن دلفروزِ نیکوفر کیست آن تکیه ‏گاهِ روح و روان کیست آن جلوه ‏گاهِ نور بصر کیست آن مرهم جریحه دل کیست آن چاره‏ سازِ سوز جگر