سبد خرید

0 out of 5

مجموعه اشعار نصرت رحمانی – پالتویی

31.25 
این شعر نیست   این شعر نیست        آتش خاموش معبدیست این شعر نیست    قصه احساس سنگ‌هاست این شعر نیست        نقش سرابیست در کویر این شعر نیست        زندگى گنگ رنگ‌هاست   گر شعر بود        بر لب خشکم نمى‌نشست گر شعر بود               از دل سردم نمى‌رمید گر شعر بود                درد مرا فاش مى‌نمود گر شعر بود           ...