بیشتر بخوانید" /> بیشتر بخوانید"> بیشتر بخوانید">

سبد خرید

0 out of 5

یادمان همزاد عاشقان جهان: قیصر امین پور

7.55 
کتاب مصوّر حاضر، دربردارنده ی یادواره ای از شاعر معاصر، «دکتر قیصر امین پور» است. مطالب کتاب در سه بخش کلی تدوین شده است. بخش نخست به معرفی کوتاه شاعربیشتر بخوانید