سبد خرید

0 out of 5

آستارا تنها بندر بی کشتی (نگاه تازه ی شعر ۱۳)

4.95 
ه نمی توانم چشم بپوشم/ از گناهی که تو باشی/حتا اگر خدا/ یک ستاره بالای اسم ام بگذرد/من شاگرد ناخلف جهانم/با مبصری مهربان/که هر ساعت/مرا سرهنگ دوزخ می سازد/و تا دربان نیامده/حسابم پاک می شود
0 out of 5

آسمان ارغوانی بود

4.95 
پیش از رفتن،‌ عماد گفت: آن اطلس ارغوانی را به من می‌دهی؟ می‌خواهم با نذر تو زندگی‌ام را آغاز کنم. آشر مکث کرد. چیزهای بسیاری را داده بود و خیلیبیشتر بخوانید
0 out of 5

آن ها کم از ماهی ها نداشتند

4.95 
اولش سخت است. سعی ات را بکن. همیشه اولش سخت است. راه که افتادی، دیگر راه خودش جلو می رود، نه این که حتما به جای دوری هم برسی. فقط بنویس. متأسفم. من تمام سعی خودم را کردم، تمام سعی را که امروز می توانم، گرچه تمام سعی فردایم را نمی دانم. حالا، همین لحظه از همین امروز، دیگر نمی...
0 out of 5

از سه راه آذری تا منهتن

4.55 
خودم را رها می کنم در گودی صندلی و سر می چسبانم به پشت سری. هوس چای می کنم. دود سیگار فضا را نقاشی کرده و از هر گوشه پفیبیشتر بخوانید
0 out of 5

انار کوبان بر خون

4.95 
پاییز برفپوش   مادر پیرت ـ طبیعت ـ اگر خمِ قامت خود را راست مى‌کند و در خشاخش خزان ـ که به باور مرگ مى‌مانَد ـ برمى‌خیزد و هرچه دلش خواست مى‌کند، تو چه مى‌کنى؟ وقتى که این پیرِ پُرکینه این سرسخت این مادر، چروک و چرک را از گونه‌هاى زمین مى‌ستُرَد و لبخند مى‌پوشانَد، شاباش شادى مى‌پاشَد، شراب برف...
0 out of 5

بهت‌زدگی

4.95 
قدر مسـلم کاکاروس ماده بی‌آن‌که جلب توجه کند داشت قابلـیت‌های مرا از هر جهت مـی‌سنجید. مـی‌بایست سنگ‌تمام مـی‌گذاشتم. سرمستـانه، پایکوبی‌ام را ادامه دادم. سرم را برای آواز دومم چنان بهبیشتر بخوانید
0 out of 5

پيراهن پر

4.95 
« مگر می شود قرار گذاشت و سر قرار نرفت؟ حالا چه فرق می کند که این قرار با کی باشد. حتی با یک مرده. مهین به ساعتش دوباره نگاه کرد. مرده زنگ زده بود. ساعت چهار و نیم سه روز پیش، و روی پیغام گیر، برای ساعت چهار و نیم دوشنبه قرار گذاشته بود. کنار دیوار مسیل. مهین همه...
0 out of 5

تو اینجا نیستى اما

4.95 
“نمی‌خواهم در هیچکدام از تپه‌ها و گورستان‌های مشهور شهر به خاک سپرده شوم. اول به خاطر اینکه جای خالی ندارند و دوم اینکه من جاهای شلوغ را دوست ندارم. من می‌خواهم اگر شهرداری شهرمان اجازه دهد پیکر مرا در جوار تندیس شهدای ۱۹۶۳ سلیمانی به خاک بسپارند زیرا فضای آنجا لذت بخش تر است و نفسم نمی‌گیرد.” این شاعر بزرگ...
0 out of 5

دجله به حال تو ناله کند

8.25 
امیلی‌ین ملفتو، روزنامه‌نگار و عکاس، در این نخستین رمانش راوی زندگی یک زن است در عراقِ اسیر  جنگ و خون و خشونت.
0 out of 5

در دهان اژدها

4.55 
کتاب «در دهان اژدها» شامل 10 داستان کوتاه است  که با ظاهرا با دقت خاصی به دنبال هم چینش یافته اند و هر کدام شاید برشی از زندگی ما باشند.بیشتر بخوانید
0 out of 5

دوئل با داروین

4.95 
“دوئل با داروین” مجموعه شعر منصور مومنی به عنوان بیست‌و پنجمین اثر از مجموعه‌ نگاه تازه شعر منتشر شد. این مجموعه در بردارنده‌ی سروده‌های شاعر از سال 1385 تا 1390 است . سبک شعر مومنی نو گرایانه و تا حدی از دیگر شعرای نوپرداز متفاوت است اشعار مومنی انتزاعی است، اما در مداری قابل تعریف و توصیف هستند.آن چیزی که...
0 out of 5

راویان روایت تو

4.55 
«وای فرزین! چی از این بهتر پسر ! وای ! همین فردا! از همین فردا هر چی داری برمی داری می آی این جا پیش من فرزین!»​ طبیب اعظم پیغام کرده بود بروم خدمتش ، روز قبلش شنیده بودم عمو محی خان دارآباد بوده . خشک و تلخ حالی ام کرد عمو محی خان خواسته دلم را یک دله کنم...