سبد خرید

0 out of 5

مجموعه اشعار فدریکو گارسیا لورکا

25.55 
رؤیاىِ پارچه‌هاىِ الجزایر و دَمشق خشونتِ قلب ما عطرآگین مى‌کرد گیسوان تو مى‌نواخت هماهنگ با ستارگانِ رنج‌ات سُترگ.