سبد خرید

0 out of 5

رمز عبور بر بال هایم

10.25 
زمان به عقب می رود دیروز بر می گردد و فردا هرگز از راه نمی رسد حالا از قدم هایی که با هم نزدیم فیلم هایی که با هم ندیدیم شعرهایی که با هم نخواندیم پُرم از حرف هایی که به هم نگفتیم
0 out of 5

قاتلی به پاکی برف

4.95 
تنها یک آه گربه، تمام گره­های پنهان سپهر را از هم می­گشاید. این آه که از تفکر سبک­تر است، تنها چیزی است که از کتاب­ها انتظار دارم.
0 out of 5

کتاب کسی گلدان ها را آب نمی دهد

4.95 
نویسنده که با همسرش “رخ افروز”، زندگی می کند می خواهد داستانی درباره ی “بهزاد” که نویسنده است بنویسد. “بهزاد” در آستانه ی سی سالگی است و با پدر وبیشتر بخوانید
0 out of 5

مایا ،یا، قصه آپارتمانی در خیابان کریمخان

4.95 
« حمید رضایی » فوتبالیست خانه‌نشینی است که در آپارتمان خود کشته شده است . داستان با خبر این مرگ آغاز می‌شود و با ادامه قصه در رابطه با همینبیشتر بخوانید