سبد خرید

0 out of 5

سفر زمستانی

6.25 
قسمت هایی از کتاب سفر زمستانی سرما دیگر یک تهدید محسوب نمی شد، بلکه نیرویی غالب بود که به ما جان می بخشید و سخن می گفت؛ «من سرما هستم و سلطنت من بر جهان به دلیلی بسیار ساده است. چیزی که هیچ کس تا به حال به آن نیندیشیده است: نیاز من به احساس شدن. این نیاز همه هنرمندان...
0 out of 5

غاب؛ نامه‌هایی به کرت کوبین

4.55 
زکریا قائمی در رمان غاب؛ نامه‌هایی به کرت کوبین، آدم‌هایی را تصویر کرده که از تنهایی زیاد خود را پشت نقاب گفت‌وگو و نگاه مردد به جهان پنهان می‌کنند اما موجی شبیه به جنون ناگهان آنها را وادار می‌کند تا از پشت نقاب خود بیرون بیایند و دست به کاری برای تغییر روزگارشان بزنند.
0 out of 5

ماهی ها همیشه بیدارند

4.95 
اری دلوکا نویسنده ی شهیر ایتالیایی زاده ی شهر رویایی ناپل است. اما قصه های جذابش به بسیاری زبان ها ترجمه شده و در جهان خوانندگانی فراوان یافته و جوایزبیشتر بخوانید