سبد خرید

نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

از پنجره‌های باز برایم بخوان

4.55 
دلقک: وقت بلندشدن است، جناب عثمان. دلقک لبه ی ملحفه را رها می کند، شمع را فوت می کند، ردای طلایی ئی را از کف اتاق بر می دارد و آن را به دقت کنار آیینه می آویزد. مرد که عثمان خوانده شده از لب ملحفه به بیرون نگاه می کند. ‎عثمان: گفتم پنجره ها رو ببند. دارم از سرما...