سبد خرید

نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

بنیادگرای ناراضی

5.25 
رمان بنیادگرای ناراضی، دومین اثر محسن حمید، به بررسی هویّتِ پیوندخوردهی مهاجر در فضاهای فرهنگی بیگانه میپردازد و نقش هژمونی را در سیاستهای بازنمایی هویّت آشکار میسازد.