سبد خرید

نمایش همه 5 نتیجه

0 out of 5

اینس در جان من

7.25 
قسمت هایی از کتاب اینس روح من (لذت متن) مادرم یک مجسمه ی کوچک حضرت سوکورو را که از چوب تراشیده شده بود و کرامات زیاد داشت، به من هدیه کرد تا شاید رحم من بارور شود. اما آن قدیسه به طور حتم باید به امور مهم تری مشغول می بوده. چون به هیچ یک از خواهش های من اعتنا...
0 out of 5

اینس روح من

12.95 
صفحات زیادی از کتاب در باره فتح شیلی و شکل گیری دسته‌های سربازان و جنگجویان در این مبارزات است. از مقدماتی تا نهایی. ای کاش می شد از این صفحاتبیشتر بخوانید
0 out of 5

در دل زمستان

14.25 
هر بار که عاشق می شد، که کم هم نبود، رویای ازدواج کردن و ماندگار شدن در کانادا را در سرش می پرورد، اما همین که آتش عشقش سرد می شد باز دلتنگ شیلی می شد. وطنش آن جا بود، در جنوب جنوب، آن کشور دراز و باریک که هنوز او را به خود می خواند. روزی برمی گشت، مطمئن...
0 out of 5

زورو

21.55 
«زورو»، داستان دیه‌گو دلا وگا و چگونگی تبدیل شدن او به این شورشی و مدافع فرودستان را تعریف می کند.
0 out of 5

همه روزهای ما

13.95 
ایزابل آلنده می گوید: بزرگ ترین دستاورد زندگی من کتاب هایم نبوده ، بلکه داشتن خانواده ای بوده که تار و پود آن با عشق تنیده شده است . همه روزهای ما داستان زندگی خانواده ایزابل آلنده و به تعبیر بهتر داستان طایفه اوست ، خانواده اش و نزدیکانی که هر روز با هم در رفت و آمد بودند ، با هم زندگی می...