سبد خرید

نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

شب در مسیر غرب

9.25 
قسمت هایی از کتاب شب در مسیر غرب هیچ حیوانی، هرچه قدر هم سریع، به اندازه ی شیری حمله ور در فاصله های چندیاردی سرعت ندارد. سرعتی که بیشتر از سرعت فکر است و البته همیشه سریع تر از فرار. زیر دست مهار شده ام انقباض و انبساط عضلات بولر را حس کردم که خشم فزاینده اش در جوش و...