سبد خرید

نمایش همه 2 نتیجه

0 out of 5

طوطی فلوبر

9.25 
قسمت هایی از کتاب طوطی فلوبر کتاب ها می گویند: او به این دلیل این کار را انجام داد. زندگی می گوید: او این کار را انجام داد. کتاب ها، آن جاهایی هستند که مسائل برایتان توضیح داده می شود و زندگی جایی است که در آن، توضیحی در کار نیست. تعجب نمی کنم که برخی از افراد، کتاب ها...
0 out of 5

هیاهوی زمان

9.75 
قسمت هایی از کتاب هیاهوی زمان زندگی، قدم زدن در دشت و دمن نیست. روح می توانست به یکی از این سه راه نابود شود: با کاری که بقیه با تو می کردند؛ با کاری که بقیه باعث می شدند با خودت بکنی؛ و با کاری که به میل شخصی با خودت می کردی. یکی از این سه تا کافی...