سبد خرید

نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

چهار درویش

7.55 
چهار درویش به گواهی قدیم‌ترین نسخه خطی تاریخ‌دار مربوط به سال ۱۱۶۳ه.ق و جزو ادبیات داستانی عصر صفوی است. در دوره صفوی تحریر افسانه‌های عامه بیش از پیش معمول شد و آثار معتبری در این عهد به وجود آمد؛ مانند تحریر جدید از اسکندرنامه، طوطی‌نامه، رزم‌نامه، ترجمه رامایانا، ترجمه مهابهاراتا، قصه هزارگیسو، قصه طالب پادشاه‌زاده و مطلوب، قصه ارشد و...