سبد خرید

نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

خروجی غرب

7.75 
زمانی که نادیا و سعید در شهری بی نام و نشان اسیر عشق می شوند، هیچ تفاوتی با زوج های جوان دیگری ندارند. اما دیری نمی گذرد که جت های جنگی و گلوله ها در آسمان شهرشان به پرواز درمی آیند و حکومت نظامی آغاز می شود. با گسترش خشونت، آنها عزیزانشان را رها می کنند و در جست وجوی...