بیشتر بخوانید" />بیشتر بخوانید">بیشتر بخوانید">

سبد خرید

نمایش همه 3 نتیجه

0 out of 5

آلابولا

14.55 
آلابولا از سال 58 آغاز شد. داستان سه دوست که سوداهای سیاسی در سر داشته اند و البته جهان جور دیگری رقم خورده. قهرمان اصلی رمان ، که زندان همبیشتر بخوانید
0 out of 5

تجریش

6.95 
از غروری که می‌توانستم به عنوان تکیه‌گاهی برای دختر جوان داشته باشم تهی شده‌ام و می‌توانم با خیل راحت وقت له کردن ته سیگارم در پیچ یک خیابان شلوغ کمی مکث کنم، سال‌ها را به ثانیه تقسیم کنم و رد چهار ثانیه‌ای که ته سیگار را شکنجه می‌دهم زندگی‌ام را از نظر بگذرانم، بعد هم به دختری که منتظر است...
0 out of 5

غاب؛ نامه‌هایی به کرت کوبین

4.55 
زکریا قائمی در رمان غاب؛ نامه‌هایی به کرت کوبین، آدم‌هایی را تصویر کرده که از تنهایی زیاد خود را پشت نقاب گفت‌وگو و نگاه مردد به جهان پنهان می‌کنند اما موجی شبیه به جنون ناگهان آنها را وادار می‌کند تا از پشت نقاب خود بیرون بیایند و دست به کاری برای تغییر روزگارشان بزنند.