سبد خرید

نمایش همه 2 نتیجه

0 out of 5

احتمالاً گم شده‌ام

8.95 
ناهار که تمام مي‌شود، نمي‌دانم مي‌خواهم چه کار بکنم و يا کجا بروم. وقتي کيوان نيست زندگي‌ام به ‌اين شکل کج و معوج است و وقتي کيوان هست زندگي‌ام يک‌جور ديگري کج و معوج است. در هر صورت زندگي‌ام کج و معوج است...   ـ از متن کتاب ـ
0 out of 5

هست یا نیست؟

16.75 
چهل سالگی برای بعضی از افراد دوره‌ای از تکامل و رسیدگی است و برای بعضی چیزی شبیه نزدیک شدن به میانسالی است. در این زمان ماهیت دغدغه‌های بسیاری از زنان تغییر می‌کند و تبدیل به ترسی دردناک می‌شود. ترس از فراموشی، ترس از دست دادن جوانی و عشق و مسائلی از این قبیل. در سالهای اخیر نویسندگان زن معاصر در ایران...