سبد خرید

نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

بی خداحافظی برو

4.55 
قسمت هایی از کتاب بی خداحافظی برو (لذت متن) پاهای لرزانش را روی دیواره های دو طرف جوی گذاشت و خودش را به آن طرف پیاده رو رساند، به دیوار تکیه داد، چشم هایش را بست، دست یخ زده اش را روی سینه گذاشت و آن قدر نگه داشت تا قلبش آرام گرفت. به تنه اش فشاری داد، خودش را...