سبد خرید

نمایش همه 2 نتیجه

0 out of 5

بازخواني چند جنايت غيرعمدي

5.25 
مجموعه ای از چند داستان رمزآلود و کنجکاوی برانگیز که هر یک به فراخور موضوع و حال و هوای خود به نوعی با جریان یک قتل سر و کار دارند. نویسنده با شیوه نگارش خود مخاطب را مدت ها در حسی از تعلیق قرار می دهد و او را برای کشف معمای پنهان در دل داستان هایش کنجکاو می سازد.
0 out of 5

خرگوش و خاكستر

12.55 
کتاب "خرگوش و خاکستر" نوشته "محبوبه موسوی"،رمانی است که با موضوعیت محیط زیست و آسیب هایی که انسان ها به محیط زیست وارد میکنند.آسیبی که گریبان خود انسان هم گرفته و او هم،کارش در این چرخه به مشکل خورده و آسیب می بیند.