سبد خرید

نمایش همه 2 نتیجه

0 out of 5

اورندا

13.95 
قسمت هایی از کتاب اورندا (لذت متن) به نظرم انسان ها تنها موجودات در این جهان هستند که به هر چیزی که در آن وجود دارد، نیازمندند... اما هیچ چیز در این دنیا وجود ندارد که برای ادامه ی زندگی به ما نیاز داشته باشد. ما اربابان زمین نیستیم، بلکه نوکران آنیم.
0 out of 5

جاده ی سه روزه

7.55 
قسمت هایی از کتاب جاده ی سه روزه (لذت متن) از وسط برف ها می گذریم. رد پاهای به جای مانده ما را به سمت تله هایی از جنس چوب درخت بید می کشد. من جلوتر راه می روم، خواب آلود هستم و به سختی نفس می کشم. شش هایم سنگین شده است. الایجا نیز پشت سر من می آید....