سبد خرید

نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

صاحب شناسنامه ۶۷۸:تاملی در شعر و اندیشه‌ی فروغ فرخ‌زاد

12.95 
روغ از جنس فاوستِ گوته – آن جلوه گاهِ پرصلابتِ معنویِ مدرن – نبود که با جایگزینی روابط زندگی نو به هدف خود در متن فاجعه ی تراژیک ارتقا یابد. هم چنین دشوار می توان او را به جهانی راه داد که مارکس در عبور از مناسبات متعفن مدرنیسمِ بورژوایی آفرید. هر آن چه سخت است و استوار دود می...