سبد خرید

نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

درهایی به اتاقک زیر آشپزخانه

7.55 
گربه سیاه گوشه اتاق کز می‌کند. من دلم برای گربه و اورنگ می‌سوزد، برای همین چتر آویزان چوب‌رختی گوشه‌ی اتاق را بر می‌دارم و به دم گربه می‌بندم و گربه را از گوشه‌ی پنجره‌ی نیمه باز به آسمان آبی که خاکستری به نظر می رسد، پرواز می دهم. گربه توی آسمان خاکستری گم می‌شود. اورنگ معتقد است علاوه بر این...