بیشتر بخوانید" /> بیشتر بخوانید"> بیشتر بخوانید">

سبد خرید

نمایش همه 3 نتیجه

0 out of 5

بانو گوزن

10.95 
“بانو گوزن” بار ذهنی سنگینی برایم داشت و پنج سال است درگیر آن هستم؛ فضای متفاوتی نسبت با دو کار قبلی‌ام دارد و با وسواس و سختی آن را نوشته‌ام.بیشتر بخوانید
0 out of 5

بهار برایم کاموا بیاور

8.55 
قسمت هایی از کتاب بهار برایم کاموا بیاور مرد عنکبوتی روی کامیون قرمز افتاده بود و یک عالمه مداد رنگی و لگو و ماشین و توپ و سرباز پرت شده بودند اطراف تخت. نگار ذوق می زد از این همه شلوغی. پشت بلوزش را گرفتم و نگذاشتم برود وسط مداد رنگی ها بنشیند. اخم کردم و گفتم: قرار نبود این...
0 out of 5

ما این‌جا داریم می‌میریم

12.25 
قسمت هایی از کتاب ما این جا داریم می میریم (لذت متن) کلید که توی قفل چرخید، چهارستون بدن گوهر لرزید. دلش آرامش می خواست. صدای تیک تاک ساعت و بوی عود و هوم هوم کولر، تازه داشتند حالش را جا می آوردند. زل زد به پری که ده قیف خالی را مثل دیوانه ها روی هم چیده بود و...