سبد خرید

نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

ایستادن رو به روی عقربه های کج

4.95 
نمی دانم چرا هر وقت سرم را میگیرم زیر دوش آب یاد پدرم می افتم که شیر آب داغ را باز میکرد و به زور نگه ام می داشت زیر دوش آب داغ حمام عمومی،گردنم را محکم میگرفت و اجازه نمی داد تکان بخورم،نگه ام می داشت زیر دوش آب داغ، می سوختم و جرات نداشتم حرفی بزنم،تا چند روز...