سبد خرید

نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

خیابان ولی عصر

10.25 
ما، روایتگران شهر، نقش رسولانی را داریم که چراغ شهر را روشن نگه می‌دارند؛ هر کس به طریقی. ما چراغ به دست ‌می‌گیریم و شهروندان را از آنچه اهالی زر و زور می‌خواهند دیده نشود یا به چشم نیاید، ‌آگاه می‌کنیم؛ از آنچه بوده و هست، و از آنچه باید باشد. ما، ‌روایتگران شهر،‌ خاطره‌های جمعی و میراث شهر را...