سبد خرید

نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

عزیز و نگار

8.25 
عزیز و نگار، داستان دو دلداده آردکانی است که قدمت آن به چند قرن می‌ رسد. به احتمال قریب به یقین باید داستان عشق عزیز و نگار را آخرین حلقه گمشده دلدادگی عاشقان دانست که بارها در تاریخ ادبیات فارسی شاهد برخی از آن‌ها بوده‌ایم. عزیز و نگار نیز چون باقی عاشقان پس از طی مرحله عشق زمینی ــ چنانچه...