سبد خرید

یادداشتهای روزانه (۱۱۰ روز با سیمین بهبهانی)

ناشر : انتشارات نگاهدسته: , ,
موجودی: 2 موجود در انبار

10.95 

نوشتن «يادداشت روزانه» يكى از دلم شغولى‌ در كنار شعر و پژوهش‌هاى هنرى است.

2 عدد در انبار

تعداد:

به اشتراک گذاشتن

Email
مقایسه

 

گزیده ای از کتاب یادداشت های روزانه
واقع حاصل روزهایى است که با سیمین بهبهانى تماس مى‌گرفتم یا به شکل حضورى به دیدارش مى‌رفتم
در آغاز کتاب یادداشت های روزانه می خوانیم
فهرست

چند کلمه با خواننده        ۱۱

سال  ۱۳۸۱

دوشنبه – ۱۸ آذر :۱۳۸۱ «شهد اما شوکران»    ۱۵

سال  ۱۳۸۳

پنج‌شنبه ـ ۵ خرداد :۱۳۸۳ در انجمن خواهر فروغ             ۲۱

سال  ۱۳۸۴

پنج‌شنبه ـ ۶ بهمن :۱۳۸۴ حجاب و خلقیات زن و مرد          ۲۵

یکشنبه ـ ۱۶ بهمن :۱۳۸۴ روشنفکر و سرنوشت                 ۲۶

سال  ۱۳۸۶

شنبه ـ ۵ خرداد :۱۳۸۶ مشکل بینایى                ۲۹

پنج‌شنبه ـ ۱۷ خرداد :۱۳۸۶ پدر و فعالیت‌هاى سیاسى         ۳۰

شنبه ـ ۱۹ خرداد :۱۳۸۶ مواضع سیاسى و اعتقادى پدر      ۳۲

سه‌شنبه ـ ۲۹ خرداد :۱۳۸۶ اشاره‌اى به نجف دریابندرى      ۳۴

جمعه ـ ۵ مرداد :۱۳۸۶ پدر، «نهضت اسلام» و روزنامه «اقدام»          ۳۵

یکشنبه ـ ۶ آبان :۱۳۸۶ ازدواج پدر و مادر        ۳۷

شنبه ـ ۲۶ آبان :۱۳۸۶ جدایى پدر و مادر          ۴۰

دوشنبه ـ ۵ آذر :۱۳۸۶ نقش مادر در زندگى و تحصیل        ۴۷

پنج‌شنبه ـ ۸ آذر :۱۳۸۶ دوران کودکى             ۵۱

چهارشنبه ـ ۱۵ اسفند :۱۳۸۶ زخم‌هاى قدیمى و تازه           ۵۳

پنج‌شنبه ـ ۲۳ اسفند :۱۳۸۶ فوبیایى که شاملو داشت            ۵۵

سال  ۱۳۸۷

دوشنبه ـ ۱۹ فروردین :۱۳۸۷ از لحاظ مادر     ۶۳

جمعه ـ ۳ خرداد :۱۳۸۷ شاملو و مسئله «وزن» شعر          ۶۳

چهارشنبه ـ ۱۲ تیر :۱۳۸۷ در کودکستان آمریکایى تهران    ۶۶

پنج‌شنبه ـ ۲۰ تیر :۱۳۸۷ برگشتن به دوران کودکى و نوجوانى            ۶۸

شنبه ـ ۲۹ تیر :۱۳۸۷ پروین اعتصامى            ۷۳

جمعه ـ ۲۵ مرداد :۱۳۸۷ دوران دبیرستان        ۸۱

شنبه ـ ۹ شهریور :۱۳۸۷ در دوران معلمى       ۸۵

جمعه ـ ۲۹ شهریور :۱۳۸۷ در برزخ شعر و موسیقى         ۸۹

سه‌شنبه ـ ۹ مهر :۱۳۸۷ صادق هدایت              ۸۹

پنج‌شنبه ـ ۲۵ مهر :۱۳۸۷ حزب توده               ۹۶

چهارشنبه ـ ۱ آبان :۱۳۸۷ ورزش   ۹۷

یکشنبه ـ ۲۶ آبان :۱۳۸۷ جایزه صلح و دیدار با نیما            ۹۷

یکشنبه – ۳ آذر :۱۳۸۷ قوانین اسلام                 ۱۰۰

سه‌شنبه ـ ۵ آذر :۱۳۸۷ «شناختنامه ایران درّودى»             ۱۰۱

شنبه ـ ۹ آذر :۱۳۸۷ هفته‌نامه «امید ایران»       ۱۰۱

سه‌شنبه ـ ۱۲ آذر :۱۳۸۷ تقدیم شعر به ایران درّودى           ۱۰۳

جمعه ـ ۱۵ آذر :۱۳۸۷ از لحاظ ایران درّودى   ۱۰۴

شنبه ـ ۱۶ آذر :۱۳۸۷ «نه»ى ایران درّودى به «صورتگر چیره‌دست»!                 ۱۰۵

یکشنبه ـ ۱۷ آذر :۱۳۸۷ شعرى دیگر براى ایران درّودى     ۱۰۶

سه‌شنبه ـ ۱۹ آذر :۱۳۸۷ طنز و مطایبه            ۱۰۶

دوشنبه ـ ۲۵ آذر :۱۳۸۷ نام خانوادگى در سایه همسر         ۱۰۸

چهارشنبه ـ ۲۷ آذر :۱۳۸۷ انجمن ادبى ایران و آمریکا و مسئله فروغ فرخزاد        ۱۰۹

سه‌شنبه ـ ۳ دى :۱۳۸۷ سال‌هاى ترانه‌سرایى و همکارى با رادیو           ۱۱۱

چهارشنبه ـ ۱۱ دى :۱۳۸۷ دیدار با انجمن قلم لندن             ۱۱۶

یکشنبه ـ ۲۲ دى :۱۳۸۷ در وزن‌هاى تازه         ۱۱۷

جمعه ـ ۲ اسفند :۱۳۸۷ بازگشت به دوران دبیرستان            ۱۱۸

سال  ۱۳۸۸

سه‌شنبه ـ ۱۸ فروردین :۱۳۸۸ کانون نویسندگان و انجمن قلم               ۱۲۳

چهارشنبه ـ ۱۹ فروردین :۱۳۸۸ درگذشت ارژن                ۱۲۸

یکشنبه ـ ۲۳ فروردین :۱۳۸۸ زندگى با منوچهر کوشیار      ۱۳۰

یکشنبه ـ ۳ خرداد :۱۳۸۸ در کنفرانس مسا (MESA)    ۱۳۲

پنج‌شنبه ـ ۱۴ خرداد :۱۳۸۸ در تالار هنر          ۱۳۴

سه‌شنبه ـ ۱۹ خرداد :۱۳۸۸ چاپ شعر در خارج از کشور   ۱۳۷

جمعه ـ ۲۹ خرداد :۱۳۸۸ انتخابات ۸۸ …      ۱۳۹

یکشنبه ـ ۷ تیر :۱۳۸۸ در پاسخ به محمود احمدى‌نژاد          ۱۴۳

سه‌شنبه ـ ۲۴ شهریور :۱۳۸۸ زن برگزیده بنیاد جهانى پژوهش‌هاى زنان و …        ۱۴۴

چهارشنبه ـ ۱۸ آذر :۱۳۸۸ مشکل بینایى           ۱۴۷

پنج‌شنبه ـ ۱۰ دى :۱۳۸۸ «شناختنامه ایران درّودى»           ۱۵۰

سه‌شنبه ـ ۱۵ دى :۱۳۸۸ یک سوء تفاهم             ۱۵۰

چهارشنبه ـ ۱۹ اسفند :۱۳۸۸ ممنوع‌الخروج شدن               ۱۵۱

سال  ۱۳۸۹

شنبه ـ ۲۸ فروردین :۱۳۸۹ در قبض و بسط نشر               ۱۵۵

چهارشنبه ـ ۵ خرداد :۱۳۸۹ مسئله ممیزى        ۱۵۸

دوشنبه ـ ۱۰ خرداد :۱۳۸۹ نامه‌هاى صادق هدایت             ۱۵۹

جمعه ـ ۷ آبان :۱۳۸۹ من در یک خانواده مسلمان به دنیا آمده‌ام              ۱۶۱

سال  ۱۳۹۰

جمعه ـ ۵ فروردین :۱۳۹۰ یادى از سیمین بهبهانى در پیام نوروزى اوباما              ۱۶۵

پنج‌شنبه ـ ۵ خرداد :۱۳۹۰ شعرهاى منتشر نشده                 ۱۶۵

سه‌شنبه ـ ۴ تیر :۱۳۹۰ در باب اطناب و ایجاز و ارتباط عمودى شعر    ۱۶۷

سه‌شنبه ـ ۸ آذر :۱۳۹۰ مهاجرانى، مسجدجامعى، و صفار هرندى         ۱۸۳

شنبه ـ ۱۹ آذر :۱۳۹۰ حجاب در «شاهنامه» و «اوستا»      ۱۸۵

سال  ۱۳۹۱

شنبه ـ ۱۱ آذر :۱۳۹۱ در مدرسه مامایى           ۱۸۹

چهارشنبه ـ ۹ اسفند :۱۳۹۱ باز هم مسئله ممیزى                ۱۹۱

سال  ۱۳۹۲

شنبه ـ ۵ مرداد :۱۳۹۲ در باب یک انتخاب         ۱۹۷

جمعه ـ ۱۱ مرداد :۱۳۹۲ از میان شعرهاى «آینه‌هاى رنگ پریده»        ۱۹۷

جمعه ـ ۲۵ مرداد :۱۳۹۲ از میان شعرهاى «رنگ‌ها و سایه‌ها»           ۱۹۸

یکشنبه ـ ۳ شهریور :۱۳۹۲ از میان شعرهاى «سایه‌ام را بر دیوار جا گذاشته‌ام»      ۱۹۸

دوشنبه ـ ۱۸ شهریور :۱۳۹۲ از میان شعرهاى «شب به شیشه مى‌زند»                  ۱۹۹

یکشنبه ـ ۷ مهر :۱۳۹۲ از میان شعرهاى «بیمارستان»        ۲۰۰

چهارشنبه ـ ۱۷ مهر :۱۳۹۲ از میان غزل‌ها      ۲۰۰

شنبه ـ ۱۶ آذر :۱۳۹۲ ناخوش احوالى             ۲۰۰

یکشنبه ـ ۲۴ آذر :۱۳۹۲ درباره واژه‌هاى عربى                 ۲۰۱

چهارشنبه ـ ۲۷ آذر :۱۳۹۲ حسین منزوى         ۲۰۱

چهارشنبه ـ ۱۸ دى :۱۳۹۲ آزادى یا التزام شعر                 ۲۰۱

چهارشنبه ـ ۲۵ دى :۱۳۹۲ مجموعه کامل مصاحبه‌ها         ۲۰۲

شنبه ـ ۱۰ اسفند :۱۳۹۲ ممیزىِ «زندگى چیزى کم دارد»      ۲۰۳

چهارشنبه ـ ۲۸ اسفند :۱۳۹۲ ممیزىِ «غزل اجتماعى معاصر»            ۲۰۴

سال  ۱۳۹۳

پنج‌شنبه ـ ۸ خرداد :۱۳۹۳ درباره گزیده نیماژ    ۲۱۳

دوشنبه ـ ۱۲ خرداد :۱۳۹۳ در پاسخ به درخواست نشر نیماژ                ۲۱۳

چهارشنبه ـ ۱۴ خرداد :۱۳۹۳ پاسخ على‌رضا رییس دانا به نشر نیماژ    ۲۱۴

چهارشنبه ـ ۲۸ خرداد :۱۳۹۳ یک دیدار غم‌انگیز                ۲۱۴

یکشنبه ـ ۱۵ مرداد :۱۳۹۳ شرط ارشاد براى مجوز فیلمى درباره سیمین بهبهانى      ۲۱۷

جمعه ـ ۱۷ مرداد :۱۳۹۳ شایعه درگذشت          ۲۱۸

شنبه ـ ۱۸ مرداد :۱۳۹۳ «یادداشت‌هاى روزانه» در روزنامه «شرق»   ۲۱۹

سه‌شنبه ـ ۲۱ مرداد :۱۳۹۳ سیمین خانم در کُما   ۲۲۰

جمعه ـ ۲۴ مرداد :۱۳۹۳ ملاقات در بیمارستان پارس         ۲۲۱

شنبه ـ ۲۵ مرداد :۱۳۹۳ «سبز و بنفش و نارنجى»             ۲۲۳

سه‌شنبه ـ ۲۸ مرداد :۱۳۹۳ درگذشت سیمین بهبهانى           ۲۲۸

چهارشنبه ـ ۲۹ مرداد :۱۳۹۳ انتشار خبر درگذشت در رسانه‌هاى جهان                  ۲۳۱

پنج‌شنبه ـ ۳۰ مرداد :۱۳۹۳ امامزاده طاهر یا بهشت زهرا؟                  ۲۳۱

جمعه ـ ۳۱ مرداد :۱۳۹۳ تشییع و حواشى        ۲۳۳

شنبه ـ ۱ شهریور :۱۳۹۳ از لحاظ فاضل نظرى                ۲۴۰

یکشنبه ـ ۲ شهریور :۱۳۹۳ فاتحه‌اى که سیمین بهبهانى مى‌خوانْد           ۲۴۲

دوشنبه ـ ۳ شهریور :۱۳۹۳ بر سنگ گور         ۲۴۲

سه‌شنبه ـ ۴ شهریور :۱۳۹۳ شعرهاى منسوب به سیمین بهبهانى           ۲۴۳

چهارشنبه ـ ۵ شهریور :۱۳۹۳ شاعران هفته نامه «امید ایران»             ۲۴۴

پنج‌شنبه ـ ۶ شهریور :۱۳۹۳ شعرى که فقط یک‌بار چاپ شد                  ۲۴۷

جمعه ـ ۷ شهریور :۱۳۹۳ شعرهاى صهبا مقدارى (بهرام صادقى)        ۲۴۸

شنبه ـ ۸ شهریور :۱۳۹۳ «قهرمانان شعرهاى من»            ۲۵۲

یکشنبه ـ ۹ شهریور :۱۳۹۳ یادِ مهدى اخوان      ۲۵۶

دوشنبه ـ ۱۰ شهریور :۱۳۹۳ اشتباه همایون شجریان در اجراى کولى‌واره (۳)       ۲۵۹

سه‌شنبه ـ ۱۱ شهریور :۱۳۹۳ کاندیداى جایزه نوبل ادبیات   ۲۵۹

سه‌شنبه ـ ۱۸ شهریور :۱۳۹۳ غزلى که فقط یک بار چاپ شد                ۲۵۹

شنبه ـ ۵ مهر :۱۳۹۳ اولین شعرهاى سیمین بهبهانى در «نوبهار»         ۲۶۰

یکشنبه ـ ۶ مهر :۱۳۹۳ پاسخ سیمین بهبهانى به پرسش هفته نامه «امید ایران»         ۲۶۴

فهرست اعلام               ۲۷۱

چند کلمه با خواننده

نوشتن «یادداشت روزانه» یکى از دلمشغولى‌هاى من در کنار شعر و پژوهش‌هاى هنرى است. به‌خصوص که بخش مهمى از آنچه در این یادداشت‌ها مطرح مى‌شود به اهالى فرهنگ و هنر اختصاص دارد : دیدارهایى که گاه و بى‌گاه، به مناسبت یا بى‌مناسبت با آن‌ها داشته و دارم. بیشتر اوقات در این دیدارها نکات ارزشمندى از طرف این دوستان مطرح شده که احساس کرده‌ام مى‌تواند پرتوى باشد بر گوشه و کنارهاى در سایه مانده فرهنگ و هنر این مرز پرگهر. آنچه در این کتاب از نظرتان مى‌گذرد، یادداشت‌هایى است که من در فاصله سال‌هاى ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۳ نوشته‌ام. در واقع حاصل روزهایى است که با سیمین بهبهانى تماس مى‌گرفتم یا به شکل حضورى به دیدارش مى‌رفتم. به‌جز این یادداشت‌ها، گفت‌وگوهاى مفصلى با سیمین خانم داشته‌ام که با عنوان «سبز و بنفش و نارنجى» در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ به وسیله انتشارات «نگاه» منتشر شد و در خردادماه همان سال به چاپ دوم رسید. نکته آخر اینکه قرار بود بخش‌هایى از این یادداشت‌ها (که به زندگى سیمین خانم اختصاص دارد) در همان کتاب گفت‌وگو منتشر شود، اما  خانم بهبهانى معتقد بود که آن بخش‌ها حاوى گفته‌هاى ناهمگونى است که بیشتر به زندگى خصوصى ایشان مربوط مى‌شود و در پاره‌اى از آثارشان به آن‌ها پرداخته‌اند. اما از آنجا که فرازهاى مهمى از همان بخش‌ها در هیچ‌کدام از آثار مورد اشاره ایشان نیامده است تصمیم گرفتم آن بخش‌ها و فرازها را در این کتاب منتشر کنم.

الان که دارم این مقدمه را به پایان مى‌برم سیمین خانم در بخش «آى‌سى‌یو جنرال» بیمارستان پارس در حالت نیمه‌کما به‌سر مى‌برد. جز اینکه آرزوى عافیت و شفاى عاجل براى او داشته باشم سخن دیگرى نمى‌ماند.

نوع جلد

قطع

شابک

موضوع

وزن

نويسنده/نويسندگان

پرسش و پاسخ از مشتریان

هیچ پرسش و پاسخی وجود ندارد ! اولین نفری باشید که درباره این محصول میپرسید!

موقع دریافت جواب مرا با خبر کن !
در حال بارگذاری ...