سبد خرید

0 out of 5

کتاب اشتیاق

8.55 
کتاب حاضر شامل داستان هایی است که از میان دو مجموعۀ «بهترین داستان های کوتاه آمریکایی سال 2005» و «داستان های برندۀ جایزۀ اهنری سال 2006» انتخاب شده اند. عناوین داستان ها عبارت اند از: پسران پیر، دختران پیر، چهار میزان اول، دخترخاله ها، اشتیاق، تمرین هایی ساده برای دانش آموز تازه کار، بوهمیایی ها، قاضی شیوا رام مورتی، نامه...