بیشتر بخوانید" />بیشتر بخوانید">بیشتر بخوانید">

سبد خرید

0 out of 5

فرشته‌ی سیاه

5.25 
محور داستان های کتاب «فرشته سیاه» موضوع شر و بدی است و در آن ها کاستی های انسان به تصویر کشیده شده است. در این قصه ها همچنین می توانبیشتر بخوانید
0 out of 5

ولگرد قهرمان است

6.85 
جووانی آرپینو، نویسنده، منتقد و روزنامهنگار، در ادبیات معاصر ایتالیا موردی خاص به‌شمار میآید. خلاقیت و حساسیت فلوبریِ آرپینو به ایسمها، باعث شده که منتقدها نتوانند بهراحتی آثارش را طبقهبندیبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...