بیشتر بخوانید" />بیشتر بخوانید">بیشتر بخوانید">

سبد خرید

0 out of 5

احمد ميرعلايي

4.95 
در کتاب طوق طلا  مجموعه هشت داستان کوتاه از هفت نویسنده معاصر غربی فراهم امده است.علت درج دو داستان از یکی از نویسندگان برنارد مالامود تکیه برای نکته است کهبیشتر بخوانید