سبد خرید

0 out of 5

برو پیش از آن که عاشقت شوم

5.55 
برای آنان که هم دوست داشتن را بلدند و هم ترک کردن را. «برو پیش از آنکه عاشقت شوم»، داستان عشق، شوریدگی، ناکامی و تلاش برای سرپا ماندن است در قالب روایتی آکنده از خاطرات دور و نزدیک. اولین رمان تونا کرمیتچی حکایت زندگی آردا آکاد است که از پس حادثه ای ناگوار به خانه ی پدری پناه آورده و...