سبد خرید

0 out of 5

همچون يك داستان

6.75 
همچون یک داستان ، نقدی است بر سنت‌های غلط و دست و پاگیر تعلیم و تربیت و فرهنگ. نگارنده در این راه از زبان طنز مدد جسته و سخت‌ترین و خشک‌ترین اصول و مفاهیم آموزش و پرورش را در ارتباط با مطالعه به نقد کشیده است. او معتقد است در امر مطالعه و علاقه به آن، هر کودکی، روش‌های خاص خود را دارا...