سبد خرید

0 out of 5

پست شبانه

15.95 
برنده جایزه ی بین المللی ادبیات داستانی عرب سال 2019
0 out of 5

خیال حلاج

16.55 
نوری ابراهیم در جلسه دفـاع از پایان‌نامه دکترایـش در باره منصور حلاج اطلاع می‌یابد که تزش به بهانه الحاد حلاج مردود اعلام شده است. در اوج دوران افسردگی ناشی ازبیشتر بخوانید