بیشتر بخوانید" />بیشتر بخوانید">بیشتر بخوانید">

سبد خرید

0 out of 5

آگوست

14.55 
آگوست روایت دگرگونی‌های سیاسی‌ای است که در دهه‌ی ۵۰ میلادی در برزیل به وقوع پیوست. ژوتولیو دورنیس وارگاس، نخستین بار در پی کودتای نظامی سال ۱۹۳۰، به عنوان رئیس جمهور برزیلبیشتر بخوانید
0 out of 5

اینس روح من

12.95 
صفحات زیادی از کتاب در باره فتح شیلی و شکل گیری دسته‌های سربازان و جنگجویان در این مبارزات است. از مقدماتی تا نهایی. ای کاش می شد از این صفحاتبیشتر بخوانید
0 out of 5

صد غزل عاشقانه

4.95 
چشمانِ تنگ تو یگانه پرتوى است که از منظومه متلاشى به من باز مى‌رسد، پوست تو مى‌تپد همچو راهى که شهابى در باران پیماید
0 out of 5

گزیده اشعار فدریکو گارسیا لورکا

4.55 
مرگ به میخانه می آید و می رود / اسبان سیاه و مردمان شریر / از اعماق جاده های گیتار می گذرند / و از سنبل های رومی تبدار ساحل / بوی نمک و عطر خون زن به مشام می رسد / مرگ به میخانه می آید و می رود / به میخانه می رود و می آید / مرگ
0 out of 5

مجموعه اشعار فدریکو گارسیا لورکا

25.55 
رؤیاىِ پارچه‌هاىِ الجزایر و دَمشق خشونتِ قلب ما عطرآگین مى‌کرد گیسوان تو مى‌نواخت هماهنگ با ستارگانِ رنج‌ات سُترگ.