سبد خرید

0 out of 5

مردن کار سختی است

11.75 
خالد خلیفه ، رمان نویس ، فیلمنامه نویس و شاعر سوری ، متولد 1964 در حلب است. برخی از آثار وی که منتقد دولت سوریه تحت حکومت بعث هستند توسط دولت سوریه توقیف شده است.