بیشتر بخوانید" />بیشتر بخوانید">بیشتر بخوانید">

سبد خرید

0 out of 5

تانگوی شیطان

11.75 
« استاد مجار روایت آخرالزمانی که قابل قیاس با گوگول و ملویل است» سوزان سونتاگ « نگاه کراسنا هورکایی به جهان یادآور نفوس مرده‌ی گوگول است و فرسنگ‌ها با دغدغه‌بیشتر بخوانید