سبد خرید

0 out of 5

کتاب یا سیگار

12.95 
این دفعه سامبو ضربه ها ی شلاق را حسابی فرود می آورد و اینقدر ضربه زد که واقعا مرا وحشت زده و مات و مبهوت کرده بود. پنج دقیقه طول کشید و همچنان داشت ادامه می داد که ناگهان دسته شلاق شکست و ضربه ها پایان گرفتند. دسته شلاق با شتاب فراوان به این طرف و آن طرف پرتاب شد...