سبد خرید

0 out of 5

وارتان اسب

12.25 
آشوت مالاکیان با نام هنـری آنری ورنـوی ، کارگردان فرانسـوی ارمنی‌تباری‌ است که در رمان وارتانِ اسب کوشیده مصائب تبارش را با نثری شوخ و ساده تحریر کند. وارتان اسب روایت تبعید خانواده‌ای ارمنی به نام باکرجیان است که آرزوی پسری داشتند و بزرگ‌ترین تشکیلات ماهی‌گیری منطقة خود را عهده‌دار بودند. باکرجیان‌ها وقتی  پسرشان هنوز خردسال بود مجبور به ترک سرزمین خود شدند. وارتان که خدمتکار خانوادة...