بیشتر بخوانید" />بیشتر بخوانید">بیشتر بخوانید">

سبد خرید

0 out of 5

چند داستان کوتاه ( همراه با تحلیل – 1 )

4.55 
دنیای امروز با سرعتی عجیب به سمت کوتاه شدن و بلکه کوچک شدن پیش می‌رود . همه چیز کوچک می‌شود ، خانه‌ها و اثاثیه آنها ، تلفن‌ها ، اتومبیل‌ها ،بیشتر بخوانید
0 out of 5

چند داستان کوتاه ( همراه با تحلیل – 2 )

4.55 
این دومین مجلد از کتاب داستان کوتاه همراه با تحلیل است که به برخی نویسندگان و داستان‌های مطرح آنان می‌پردازد . هر چند مترجم مدعی است در این کتاب داستان‌هابیشتر بخوانید
0 out of 5

چند داستان کوتاه ( همراه با تحلیل – 3 )

4.55 
می‌گویند دنیای امروزی با سرعتی عجیب به سمت کوتاه شدن و بلکه کوچک شدن پیش می‌رود . همه چیز کوچک می‌شود ، خانه‌ها و اثاثیه آنها ، تلفن‌ها ، اتومبیل‌هابیشتر بخوانید
0 out of 5

چند داستان کوتاه (همراه با تحلیل-4)

4.55 
داستان های این مجموعه: پرنده سیاه     از برنارد مالامود یازده              از ساندرا سیس نروس وصیت قاضی  از روت پراوار جاب والا ابوالهول         از ادگار آلن پو