بیشتر بخوانید" />بیشتر بخوانید">بیشتر بخوانید">

سبد خرید

0 out of 5

آخرین سفر جوجه اردک زشت

24.55 
هانس کریستین آندرسن در بستر مرگ است. مورفین مغز او را میان رویا و توهم به نوسان درآورده و یک عمر نادیده گرفته شدن از سوی هموطنانش، آن هم زمانیبیشتر بخوانید
0 out of 5

ابر ابله

10.95 
احتمال اول این است که من خویشتن داری ام را کنار بگذارم و همه چیز را جذب کنم. درست مثل یک بچه. گزینه ی دیگر این است که فاصله ام را حفظ کنم و به چیزهای جزئی توجه کنم؛ و سعی کنم موارد آشنا را شناسایی کنم. سر و سامانی به آن ها بدهم و مقایسه ای کنم. اولین گزینه...
0 out of 5

داپلر

4.95 
داپلر رمانی نسبتا طنزآلود است که به ماجراهای شخصیتی به همین نام می پردازد که پس از چند صباحی زندگی درشهر از آنجا خسته میشود و به زندگی در جنگل پناه می برد‏.‏داپلر در آنجا متاثر از شرایط تازه زندگی اش ، به نقد بسیاری از باورها و عقاید جامعه و شرایط مردم می پردازد
0 out of 5

دختر رهبر سیرک

12.25 
گوردر در این کتاب همانند سایر آثار خود می‌کوشد تا مسائلی عمیق و فلسفی را در قالب یک داستان ساده و گیرا ارائه دهد اما تفاوت اصلی دختر رهبر سیرک با کتاب‌های دیگر گوردر مانور کمتر آن بر فلسفه است.
0 out of 5

روزهای رخوت

6.55 
قصد و غرض اصلی هدیه ها در حس عاطفی ای است که میان فرد هدیه دهنده و هدیه گیرنده به وجود می آورد. هدیه ها به خودی خود هیچ ارزش ذاتی ای ندارند.
0 out of 5

کرت پول پارو می کند

4.95 
آنالیسا می پرسد : قصد داری نخست وزیر بشوی؟ کرن می گوید : بله ... و تو هم قرار است به من رأی بدهی آنالیسا می گوید: تا ببینیم ... ولی من یکی که ترجیح می دهم تو تلاشت را بکنی نخست وزیر بشوی تا این که خبیث و علاف پرسه بزنی. شاید دیگر مجبور نشوم تو را بیرون بیندازم...