سبد خرید

0 out of 5

صخره تانیوس

5.55 
این اثر به صورت بسیار آزاد از یک داستان حقیقی الهام گرفته است. قتل یک خلیفه که در قرن نوزدهم به وسیله شخصی به نام ابوکشک مألوف صورت گرفت. جنایتکار به همراه پسرش به قبرس پناهنده شد،اما مکر و حیله یکی از ماموران امیر او را به کشور بازگرداند تا در آنجا اعدام شود. امین معلوف برای نوشتن کتاب صخره تانیوس...