سبد خرید

0 out of 5

فرصتی برای زندگی

7.95 
بقیه نامه را نخواندم. احتیاجی نبود، چون می دانستم از طرف چه کسی است. به محض اینکه از محل کارم به آپارتمان کوچک ام رسیدم و آن را روی زمین بین در ورودی و آشپزخانه درست در قسمتی از فرش که دوس ال پیش در اثر افتادن درخت کریسمس سوخته بود دیدم، متوجه آن شدم و...