سبد خرید

0 out of 5

آخرین جزیره

8.95 
حالا این جاییم. کفاره‌ی گناهی را که مرتکب شده‌ایم می‌دهیم. اجازه دادیم تا مردی گول‌مان بزند. کور کورانه دنبالش راه افتادیم. حالا هم تاوانش را پس می‌‎دهیم. تاوان فراموش کردن مفهوم «انسان معترض» ، فرومایگی ، کوته‌نظری ، بی تفاوتی، سرخم کردن مقابل دیکتاتور و دلخوشی‌های کوچک را پس می‌دهیم. این ، حکایت گناه‌های کوچک ما در زندگی روزمره است،...
0 out of 5

چیز غریبی در سرم

11.75 
کتاب شوری در سر، رمانی است که اورهان پاموک، شش سال از عمر خود را صرف نوشتن آن کرده است. رمان شوری در سر، داستان زندگی یک فروشنده ی نوشیدنی های بوزا (نوعی نوشیدنی تخمیری) به اسم مولوت را روایت می کند.
0 out of 5

خانه لیلا

15.95 
نیاز آدمی به سکونت و احتیاج مبرم او به سرپناه، راهگشای تراژدی های بسیاری در طول تاریخ شده است. مثل آنی که در این رمان آمده است.
0 out of 5

شرم

18.25 
نامزد دریافت جایزه ی اورنج سال ۲۰۰۸
0 out of 5

شمسپاره

15.95 
«شمسپاره»  الیف شافاک در این کتاب از موضوع های مختلفی همچون هویت زن و جایگاه او در جامعه و خانواده، آزادی های فردی، روابط میان زن و مرد، ادبیات، نزاع های قومی و غیره... صحبت می کند. شافاک در این کتاب به زندگی شخصی خود نیز پرداخته و به عنوان یک زنِ نویسنده چالش های زندگی اش را به رشته...
0 out of 5

فکر نکن تنهایی

15.95 
قسمت هایی از کتاب فکر نکن تنهایی (لذت متن) رمان نویس ها موجودات عجیبی هستند که تشکیل یافته اند از گوشت و استخوان و هوش و قلبی با احساس؛ آشفتگی ای که در اعماق شان ریشه دوانده، غرور بی حد و مرزی که درونشان را در بر گرفته است. آدم هایی که در جست وجوی چیزی هستند و عاشق نامیرایی...