سبد خرید

0 out of 5

روزی روزگاری آناتولی

22.25 
روزی روزگاری آناتولی «تصغیر» مجموعه ای است شامل نه داستان از نویسندهٔ نام آشنای ترکیه، احمد امید، که در ایران بیش تر با رمان باب اسرار شناخته شـده است. او که تا پیـش از اثر پیـش رو نـام خود را به عنـوان یک جنایی نویس بر سر زبان ها انداخته بود، در مجموعه داستان هایش کوشیده است فراتر از قصه...