سبد خرید

0 out of 5

جنایت از یاد رفته

5.95 
بله،بله، این همان جایی است که همه چیز در آن اتفاق افتاد. البته وقتی قدم به داخل اتاق گذاشتم اثری از آنچه کلوین می گفت وجود نداشت. نه جسد یک زن و نه آثار ناراحت کننده دیگر، حتا روکش تختخواب ها نیز کم ترین چروکی دیده نمی شد. ظاهرا همه چیز زاده وهم، خیال و یک کابوس واقعی بود.»