سبد خرید

0 out of 5

تجاوز قانونی

8.95 
تجاوز قانونی» با عنوان اصلی «Beyond the Curve»، مجموعه ای مشتمل بر شش داستان کوتاه از کوبو آبه است
0 out of 5

دفتر یادداشت

24.25 
ژوزه ساراماگو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1998
0 out of 5

یک بخشش

9.25 
ماجرا با کفش آغاز می شود. در دوران کودکی هرگز بی کفش ماندن را تحمل نمی کنم و همیشه، حتی در گرم ترین روزها ، برای هر کفشی التماس می کنم. مادرم اخم می کند و از اینکه این کار را راهی برای زیبایی و آراستگی بیشتر می دانم، عصبانی است...